The One with the Thoughts of Frans

Multiple Nationalities

I seem to have missed Donner’s latest brilliant idea for a new law. It seems that the Dutch government is looking to limit the number of people with multiple nationalities to a minimum. In today’s NRC Handelsblad Ulli d’Oliveira wrote a great opinion piece about the matter on page 14. Some highlights:

De rabiate weerzin in delen van het politieke spectrum tegen het verschijnsel van de meervoudige nationaliteit heeft een gevolg dat pas laat aan het licht kwam – dezelfde beperkingen aan het behouden van de oorspronkelijke nationaliteit die aan buitenlandse aspirant-Nederlanders worden opgelegd, gelden voor Nederlanders die een buitenlandse nationaliteit willen aannemen. Een petitie met meer dan vijftienduizend handtekeningen van mensen in het buitenland keert zich tegen deze collateral damage.

In het nationaliteitsrecht is het nuttig om politics of identity te onderscheiden van politics of interests. De laatste jaren wordt het Nederlandse nationaliteitsrecht gedomineerd door de vurige wens om aan buitenlanders die Nederlander willen worden eerst de eis te stellen dat ze ideaaltypische Nederlanders zijn geworden. Ze zijn ingeburgerd, spreken de taal, participeren in de samenleving, verdienen behoorlijk, hebben hun startkwalificatie op zak, hebben geen strafblad en zo meer – alsof Nederlandse losers niet bestaan. Deze Nederlandse identiteit mag niet worden bezoedeld door vreemde smetten, zoals een buitenlandse nationaliteit. De identiteit van de would-be-Nederlander moet exclusief Nederlands zijn.

Het wetsontwerp houdt geen rekening met burgers. De argumenten van expats zijn verstandig en invoelbaar. Mensen willen settelen in den vreemde zonder hun Nederlanderschap te verloochenen. Om praktische, zakelijke overwegingen nemen ze een vreemde nationaliteit aan, zonder dat ze erover piekeren hun Nederlandse identiteit weg te snijden. Het zijn dezelfde overwegingen die buitenlanders ertoe brengen om Nederlander te willen worden.

Quick, messy, summarizing translation: the dislike in some parts of the political spectrum against multiple nationalities has an unexpected result: the same limitations that apply to aspiring Dutch apply to Dutch people who wish to assume another nationality.

In recent years Dutch politics has been dominated by demanding that foreigners become idealized Dutch people, part of which is being exclusively Dutch.

The law design doesn’t take citizens into account. The arguments made by expatriates are reasonable and can be empathized with. People want to settle in a foreign country without renouncing their Dutch nationality. For practical reasons they assume a foreign nationality without considering cutting off their Dutch identify. These are the same considerations that make foreigners want to assume the Dutch nationality.


I have little to add to that. The whole shebang about multiple nationalities is ludicrous. Perhaps the Dutch municipalities should stop automatically submitting babies born of Moroccan-Dutch parents for Moroccan nationality if it’s truly a problem of such massive scale — although they might’ve stopped it by now, since I think a some Moroccan-Dutch parents sued Amsterdam over this gross misconduct. Nobody will apply for multiple nationalities just for the heck of it.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.