The One with the Thoughts of Frans

My birthday partay invitation

I thought it was quite good. It was sent a while ago, of course. If you didn’t receive one, happen to read this entry and happen to be close tomorrow, just drop by. Otherwise don’t feel disappointed, I didn’t invite you because I didn’t think you’d make it anyway. 😉

Geachte heren,

U bent met behulp van de data in onze computer geselecteerd als de meest intelligente en getalenteerde mensen in West-Europa. Daarom hebben we besloten U in te lichten over geweldige kansen die Uw leven kunnen veranderen, dit is geen spam!

Dit geweldige aanbod is slechts beperkt geldig en daarom hopen we dat U op onze bijeenkomst komt om de voorlichting bij te wonen. Deze is op donderdag 9 februari, rond de klok van 21 uur. De geheime locatie is Matenweg 6, “Patio Melba”, op de campus. Mocht U niet weten waar dat is, de route vind U op http://melba.student.utwente.nl/index.php?id=11

Mocht iemand U naar inlichtingen hierover vragen, pretendeert U dan dat het een “verjaardagsfeestje van Frans en Ivo” betreft.

Wij verwachten U op 9 februari te zien,

Hoogachtend

Ivo Stammis en Frans de Jonge

Or, in English:

Gentlemen,

With the data in our computer, you have been selected as the most intelligent and talented people in Western-Europe. Therefore we are telling you about great opportunities which can change your life. This is not spam!

This magnificent offer is only valid for a short while and therefore we hope to see you at our meeting. This is at Thursday February the 9th, around the clock of 21 hours. De secret location is Matenweg 6, “Patio Melba”, on the campus. May you not know where this is, you can find the route at http://melba.student.utwente.nl/index.php?id=11

If anybody asks what this is about, pretend it’s the “birthdaypartay of Frans and Ivo”.

Regards,

Ivo Stammis and Frans de Jonge

3 Comments

 1. happy birthday frans and ivo?

  February 9, 2006 @ 23:31Permalink
  Tom

 2. Thank you 🙂

  February 10, 2006 @ 21:02Permalink
  IvoS

 3. I think I am the only person who can actually get hints

  February 11, 2006 @ 15:56Permalink
  Tom

RSS feed for comments on this post· TrackBack URI

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.